Dr n.med. Paulina Łopatowska Specjalista chorób wewnętrznych. Specjalista Kardiolog.

Dr n. med. Paulina Łopatowska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku gdzie w
2012 roku uzyskała tytuł lekarza.

Od 2013 do połowy bieżącego była związana z Kliniką Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku gdzie w 2016 roku uzyskała
tytułu dr n. med. na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej pt.: “Epidemiologia i postępowanie
u chorych z migotaniem przedsionków ze szczególnym uwzględnieniem terapii przeciwkrzepliwej” a
także po wieloletnim szkoleniu specjalizacyjnym i zdaniu egzaminu uzyskała tytuł specjalisty.

Dr Paulina Łopatowska brała udział w kilkunastu badaniach klinicznych i jest współautorką 35
publikacji, 15 abstraktów i 2 rozdziałów w książce.