Dr Jacek Naumiuk radiolog

Dr Jacek Naumiuk jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie – Wydział Lekarski, którą
ukończył w 1992 roku uzyskując Dyplom Lekarza Medycyny.

Specjalizację w dziedzinie radiologii (I-go stopnia 1999, II-go stopnia 2002) robił w Szpitalu Bielańskim
w Warszawie gdzie pracował na stanowisku starszego asystenta.

W swojej nieomal 30-to letniej praktyce lekarskiej pracował w wielu wiodących ośrodkach
medycznych, między innymi Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, w Zakładzie Radiologii
Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu ruchu „STOCER”, EMC Instytucie
Medycznym Szpitala Świętej Anny w Piasecznie.
Poszerzał wiedzę na kursach i praktykach zarówno w Polsce (Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii –
USG narządu ruchu) jak i za granicą.