Dr.n.med. Antoni Gugulski Specjalista chorób wewnętrznych. Specjalista medycyny rodzinnej. Specjalista Gastroenterolog.


Dr n. Antoni Gugulski jest specjalista 
II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii. Od 2000 specjalista w zakresie medycyny rodzinnej.

Jest kierownikiem Specjalistycznej Poradni Gastrologicznej i Poradni Endoskopowej Szpitala Bielańskiego a także lekarzem w Klinice Gastroenterologii i Przemiany Materii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
W swoim dorobku naukowym  dr Antoni Gugulski posiada ponad 20 prac naukowych oraz doniesień zjazdowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych kongresach dotyczących głównie hepatologii, endoskopii gastroenterologicznej, chorób przełyku, oceny odległych wyników leczenia oraz klinicznej oceny skuteczności leków.