Dr Antoni Gugulski

Specjalista chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, gastroenterolog


Dr Antoni Gugulski jest specjalistą 
II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Od 2000 – specjalista w zakresie medycyny rodzinnej. Jest kierownikiem Specjalistycznej Poradni Gastrologicznej i Poradni Endoskopowej Szpitala Bielańskiego. Jest również lekarzem w Klinice Gastroenterologii i Przemiany Materii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W swoim dorobku naukowym posiada ponad dwadzieścia prac naukowych oraz doniesień zjazdowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych kongresach, dotyczących głównie hepatologii, endoskopii gastroenterologicznej, chorób przełyku, oceny odległych wyników leczenia oraz klinicznej oceny skuteczności leków.