Dr Adam Dziuba specjalista ortopeda – traumatolog specjalista medycyny sportowej

Dr Adam Dziuba studia na Akademii Medycznej w Łodzi ukończył w roku 1987.
Był ordynatorem kilku oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i wieloletnim kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Sportowo-Lekarskiej.

Ponadto brał udział w licznych konferencjach i kursach podnoszących kwalifikacje – zarówno w kraju, jak również zagranicą. Jest członkiem takich organizacji jak:  Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej