Poradnia uzależnień

Porady i konsultacje lekarskie to najistotniejszy element w procesie leczenia, podczas którego lekarz:

  • przeprowadza wnikliwy wywiad dotyczący uzyskania informacji na temat charakteru, czasu trwania i rodzaju dolegliwości
  • wykonuje badanie fizykalne pacjenta
  • stawia diagnozę
  • w celu uzyskania pełnego obrazu może kierować pacjenta na konsultacje do wybranych specjalistów, a także zlecić badania diagnostyczne
  • wypisuje recepty i instruuje jak stosować przepisane leki
  • wystawia zwolnienie lub zaświadczenie lekarskie jeśli zachodzi potrzeba
  • w razie konieczności wypisuje skierowanie do szpitala

Konsultacji udzielamy zarówno w przychodni, jak i w domu pacjenta.