NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZNICA "OMEGA"

00-138 Warszawa, ul. Ptasia 4. Tel.: (022) 652-14-79 tel./fax 652-18-82

Konsultacje

Diagnostyka

Wizyty domowe

Leczenie
uzależnień

o nas

lekarz1

lekarz3

lekarz2

Znajdź odpowiednią
poradnię

przeglądaj

i poznaj naszych
specjalistów